Privacyverklaring

Privacyverklaring conform de Algemene verordening gegevensbescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is expondo GmbH, Köpenicker Str. 54, 10179 Berlin, Deutschland, Tel.: +49 30 239 890, E-Mail: [email protected] De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 De verwerkingsverantwoordelijke heeft voor deze website een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die als volgt kan worden bereikt: "Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 2, 80331 München, +49 (0) 89 18917360, [email protected]"

1.4 Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of aanvragen die u naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt) gebruik van SSL- en TLS-versleuteling. U kunt een vergrendelde verbinding herkennen aan de tekenreeks 'https://’ en het vergrendelingspictogram in de adresbalk van uw browser.

2) Gegevensverzameling bij het bezoek aan onze website

Bij louter informatief gebruik van onze website, dus wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogeheten serverlogboeken). Als u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website voor u weer te geven:

 • Welke website van ons u bezoekt
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Verzonden gegevensvolume in bytes
 • Vanaf welke internetpagina u op de website terecht bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (eventueel geanonimiseerd)

De verwerking vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden. Wij behouden ons evenwel het recht voor de serverlogboeken achteraf te controleren, mochten er concrete aanwijzingen zijn die op onwettig gebruik duiden.

3) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op diverse pagina's zogeheten cookies. Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Sommige door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (zogeheten sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer aanwezig en stellen ons of onze partnerondernemingen (cookies van derden) in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, dan verzamelen en verwerken deze persoonlijke gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, en IP-adressen. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijdsduur. Deze periode kan per cookie verschillen.

De cookies worden deels gebruikt om het bestelproces via de opslag van instellingen te vereenvoudigen (bijvoorbeeld door de inhoud van een virtuele winkelmand voor een later bezoek aan de website te onthouden). Indien via specifieke cookies van ons ook persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG voor uitvoering van de overeenkomst of overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG ter bescherming van onze gerechtvaardigd belangen bij het optimaal functioneren van de website en het creëren van een klantvriendelijke en effectieve beleving van het websitebezoek.

Wij werken samen met reclamepartners die ons helpen ons internetaanbod zo interessant mogelijk voor u te maken. Daartoe worden bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerondernemingen op uw harde schijf opgeslagen (cookies van derden). Over het gebruik van zulke cookies en de omvang van de specifieke verzamelde informatie wordt u in de onderstaande punten individueel en afzonderlijk geïnformeerd.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk kunt beslissen of u cookies accepteert of dat u ze in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt weigeren. Elke browser beheert cookie-instellingen op een andere manier. Dit wordt beschreven in het menu Help van elke browser, waarbij wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze informatie vindt u voor de desbetreffende browser via de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21482?viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website alleen beperkt kunnen worden gebruikt wanneer het plaatsen van cookies wordt geweigerd.

4) Contactopname

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), dan worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens er bij gebruik van een contactformulier worden verzameld, blijkt uit het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het opnemen van contact en de daaraan gekoppelde technische administratie opgeslagen en gebruikt. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van uw verzoek overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Neemt u contact op om een overeenkomst te sluiten, dan is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Uw gegevens worden na het afsluiten van uw aanvraag gewist. Dit gebeurt wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende zaak definitief is geregeld en op voorwaarde dat er geen wettelijke registratieverplichtingen van toepassing zijn.

Contactopname voor beoordelingsherinnering
Beoordelingsherinnering door Kiyoh
Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. a DSGVO, sturen wij uw e-mailadres door naar het beoordelingsplatform Kiyoh van DTG BV, Dr. Hub van Doorneweg 169, 5026 RC Tilburg (https://kiyoh.nl/), zodat deze u een beoordelingsherinnering via e-mail kan doorsturen.
U kunt uw toestemming op elk gewenst moment herroepen door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor gegevensverwerking of het beoordelingsplatform.

E-mail enquêtes SurveyMonkey
Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a DSGVO, geven wij uw e-mailadres door aan SurveyMonkey Europe UC, 2e verdieping, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Ierland. Het doorgeven van deze informatie is bedoeld om u via dit platform enquêtes aan te kunnen bieden. Uw e-mailadres wordt opgeslagen en verwerkt. Meer informatie over het privacybeleid van SurveyMonkey leest u hier: https://de.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/?ut_source=footer 
U kunt uw toestemming op elk gewenst moment herroepen door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor gegevensverwerking of SurveyMonkey.

Klantenservice via telefon
Inkomende en uitgaande oproepen van onze servicehotline worden verwerkt door het Babelforce Platform, een automatiserings- en integratieplatform van Babelforce GmbH, Mindspace, Friedrichstr. 68, 10117 Berlijn Duitsland. Privé-informatie (telefoonnummers en records) wordt gedurende een gecontracteerde periode verwerkt en opgeslagen. Meer informatie is te vinden op https://help.babelforce.com/hc/en-us/articles/115005040066-On-our-data-retention-policy.

Klantenservice via e-mail en live chat
Wij verwerken inkomende e-mail- en chatberichten met een toepassing van Zendesk,  een klan-tenserviceplatform van Zendesk Inc., 989 Market Street # 300, San Francisco, CA 94102. Informatie over uw klantenserviceplatform wordt verzameld opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de EU model clauses. Meer informatie over het privacybeleid van Zendesk leest u hier: https://www.zendesk.com/company/privacy

Marketingcommunicatie via sms
Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming geeft in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a DSGVO, geven wij uw mobiele telefoonnummer door aan Twilio Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105. Het doorgeven is bedoeld om u sms-berichten te kunnen sturen via dit platform. Uw mobiele nummer wordt opgeslagen en verwerkt. Meer informatie over het privacybeleid van Twilio leest u hier: https://www.twilio.com/legal/privacy 
U kunt uw toestemming op elk gewenst moment herroepen door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor gegevensverwerking of Twilio.

Trustpilot
Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens of na uw bestelling in overeenstemming met art. 6 (1) punt a AVG, sturen wij uw e-mailadres naar Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 1112 Copenhagen K, Denemarken (www.trustpilot.com), zodat zij u per e-mail een herinnering kunnen sturen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar het evaluatieplatform.

5) Gegevensverwerking bij het aanmaken van een klantenaccount en voor de uitvoering van overeenkomsten

Overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG worden persoonsgegevens bovendien verzameld en verwerkt wanneer u ze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst of bij het aanmaken van een klantenaccount. Welke gegevens er worden verzameld, blijkt uit de betreffende invoerformulieren. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk. Dit kan door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken deze voor de uitvoering van overeenkomsten. Na de volledige afhandeling van een overeenkomst of de verwijdering van uw klantenaccount, worden uw gegevens met het oog op de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen verwijderd, indien u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of het onzerzijds is toegestaan om de gegevens te blijven gebruiken op een wijze die juridisch is toegestaan en waarover wij u hieronder informeren.

Wanneer u zich voor onze e-mailnieuwsbrief aanmeldt, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Voor ontvangst van de nieuwsbrief moet alleen uw e-mailadres (verplicht) worden opgegeven. Het verstrekken van eventuele aanvullende gegevens geschiedt op vrijwillige basis en dient ertoe u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogeheten ’double-opt-in’-procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief toesturen nadat u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend voor de verzending van nieuwsbrieven. Hierop sturen wij u een e-mail waarin u verzocht wordt te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen door op de desbetreffende link te klikken.

Middels het activeren van de bevestigingslink geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij het door uw internetprovider (ISP) geregistreerde IP-adres en de datum en het tijdstip van de aanmelding op om eventueel misbruik van uw e-mailadres naderhand te kunnen vaststellen. De gegevens die wij bij aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor het verspreiden van reclamemededelingen via de nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door hierover een bericht te sturen naar de bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijke. Na de annulering wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit ons bestand van nieuwsbriefontvangers, indien u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of het aan ons is voorbehouden om de gegevens te blijven gebruiken op een wijze die juridisch is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Hebt u ons uw e-mailadres bij de aankoop van producten ter beschikking gesteld, dan behouden wij ons het recht voor u regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke producten als die reeds werden gekocht, uit ons assortiment per e-mail toe te sturen. Hiervoor hoeven wij u overeenkomstig § 7, lid 3, UWG (= het Duitse 'Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb' (Wet oneerlijke handelspraktijken)) niet apart om toestemming te vragen. De gegevensverwerking vindt wat dit betreft uitsluitend plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde direct marketing overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Hebt u aanvankelijk bezwaar gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doeleinde, dan sturen wij u geen e-mails. U hebt het recht om door middel van een mededeling aan de in het begin vermelde verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde voor de toekomst bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoeleinde. Hiervoor worden u alleen transmissiekosten volgens de basistarieven van uw internetprovider in rekening gebracht. Na de ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk gestaakt.

6) Gegevensverwerking voor de afhandeling van bestellingen

6.1 Bij de afhandeling van uw bestelling werken wij samen met de onderstaande dienstverlener(s) voor volledige of gedeeltelijke ondersteuning bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Aan deze dienstverleners worden, zoals aangegeven in de onderstaande informatie, bepaalde persoonsgegevens doorgegeven.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst doorgegeven aan de met levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor levering van de goederen noodzakelijk is. Uw betalingsgegevens geven wij in het kader van de afwikkeling van betalingen door aan de daarmee belaste kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, informeren wij u hierover uitdrukkelijk in het onderstaande. De rechtsgrond voor het verstrekken van de gegevens is in dit geval artikel 6, lid 1, punt b), AVG.

6.2 Om onze contractuele verplichtingen jegens onze klanten na te komen werken wij samen met externe expeditiepartners. Uw naam en afleveradres worden door ons overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG uitsluitend ten behoeve van de levering van goederen aan een door ons gekozen expeditiepartner doorgegeven.

6.3 Bestellingen worden afgehandeld via de dienstenleverancier ’plentymarkets’ (plentymarkets GmbH, Bürgermeister-Brunner-Str. 15, 34117 Kassel). Naam, adres en eventuele verdere persoonsgegevens worden overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG uitsluitend voor het afhandelen van online bestellingen aan plentymarkets doorgegeven. Overdracht van uw gegevens vindt daarbij alleen plaats indien dat werkelijk noodzakelijk is voor de afhandeling van de bestelling. Details over gegevensbescherming bij plentymarkets en de privacyverklaring van plentymarkets GmbH zijn beschikbaar op de website van plentymarkets onder ’plentymarkets.eu’.

6.4 Gebruik van betaaldienstaanbieders (betalingsaanbieders)

- Paypal
Bij betaling met PayPal – koop met creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of, indien aangeboden, ’koop op rekening’ of ’termijnbetaling’ via PayPal als betaalwijzen – geven wij uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna ’PayPal’). Deze overdracht vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG en alleen indien dat voor verwerking van de betaling noodzakelijk is. PayPal behoudt zich bij koop met creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of – indien aangeboden – ’koop op rekening’ of ’termijnbetaling’ via PayPal als betaalwijzen het recht voor een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren. Daartoe worden uw betalingsgegevens in voorkomend geval overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van het gerechtvaardigd belang van PayPal bij het vaststellen van uw solvabiliteit aan kredietbureaus doorgegeven. Het resultaat van de kredietanalyse met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling wordt door PayPal gebruikt voor beslissingen over de beschikbaarstelling van de respectieve betaalwijze. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogeheten scorewaarden) omvatten. Voor zover er scorewaarden in de kredietwaardigheidscontrole worden meegenomen, zijn deze berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedés. In de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Aanvullende informatie met betrekking tot gegevensbescherming, onder andere over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de privacyverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL
U kunt tegen deze verwerking van uw gegevens te allen tijde bezwaar maken door een bericht naar PayPal te sturen. Evenwel blijft aan PayPal in voorkomend geval het recht voorbehouden om uw persoonsgegevens te verwerken indien dat noodzakelijk is voor naleving van de contractuele bepalingen voor het verwerken van betalingen.

- Adyen
Als u kiest voor een betaalmethode van de betaaldienstverlener Adyen, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Adyen, Simon Carmiggeltstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam, Nederland, aan wie wij uw gegevens doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, IBAN, BIC, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. b DSGVO. De overdracht van uw gegevens vindt uitsluitend plaats met het oog op de verwerking van de betaling met de betalingsdienstaanbieder Adyen en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel.

- Wallee
Als u kiest voor een betaalmethode van de betaaldienstverlener "Wallee", wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Wallee customweb GmbH (General-Guisan-Strasse 47 31, CH-8400 Zürich, hierna "Wallee"), aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, creditcardnummer indien van toepassing, factuurbedrag, valuta en transactienummer). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de betalingsdienstaanbieder Wallee en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is.

 

KRAGE
Als de goederen worden geleverd door transportdienstverlener KRAGE (Krage Potsdam GmbH Internationale Spedition Am Buchhorst 40 14478 Potsdam), zullen wij uw e-mailadres, overeenkomstig art. 6 par. 1 lit. a DSGVO en voorafgaand aan de levering van de goederen verstrekken, met als doel de leveringsdatum of een kennisgeving van de levering aan KRAGE te bevestigen, op voorwaarde dat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Is dit niet het geval, geven wij met het oog op service en overeenkomstig art. 6 par. 1 lit. b DSGVO alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan KRAGE. Het doorgeven gebeurt alleen indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is het niet mogelijk om met KRAGE te onderhandelen over een toekomstige leveringsdatum of om de statusinformatie van de actuele levering te verkrijgen. De toestemming die werd gegeven aan de hierboven genoemde verantwoordelijken of transportdienstverlener KRAGE, kan te allen tijde worden herroepen.

RABEN
Als de goederen worden geleverd door transportdienstverlener RABEN (Raben Logistics Polska sp. z o.o., ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo k. Poznania, Poland), zullen wij uw e-mailadres, overeenkomstig art. 6 par. 1 lit. a DSGVO en voorafgaand aan de levering van de goederen verstrekken, met als doel de leveringsdatum of een kennisgeving van de levering aan RABEN te bevestigen, op voorwaarde dat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Is dit niet het geval, geven wij met het oog op service en overeenkomstig art. 6 par. 1 lit. b DSGVO alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan KRAGE. Het doorgeven gebeurt alleen indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is het niet mogelijk om met RABEN te onderhandelen over een toekomstige leveringsdatum of om de statusinformatie van de actuele levering te verkrijgen. De toestemming die werd gegeven aan de hierboven genoemde verantwoordelijken of transportdienstverlener RABEN, kan te allen tijde worden herroepen.

GLS
Als de goederen worden geleverd door transportdienstverlener GLS (General Logistics Systems Poland SP. Z o.O. UL. Teczowa 10 62- 052 Komorniki / Gluchowo; General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 – 7, 36286 Neuenstein), zullen wij uw e-mailadres, overeenkomstig art. 6 par. 1 lit. a DSGVO en voorafgaand aan de levering van de goederen verstrekken, met als doel de leveringsdatum of een kennisgeving van de levering aan GLS te bevestigen, op voorwaarde dat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Is dit niet het geval, geven wij met het oog op service en overeenkomstig art. 6 par. 1 lit. b DSGVO alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan GLS. Het doorgeven gebeurt alleen indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is het niet mogelijk om met GLS te onderhandelen over een toekomstige leveringsdatum of om de statusinformatie van de actuele levering te verkrijgen. De toestemming die werd gegeven aan de hierboven genoemde verantwoordelijken of transportdienstverlener GLS, kan te allen tijde worden herroepen.

DHL
Als de goederen worden geleverd door transportdienstverlener DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), zullen wij uw e-mailadres, overeenkomstig art. 6 par. 1 lit. a DSGVO en voorafgaand aan de levering van de goederen verstrekken, met als doel de leveringsdatum of een kennisgeving van de levering aan GLS te bevestigen, op voorwaarde dat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Is dit niet het geval, geven wij met het oog op service en overeenkomstig art. 6 par. 1 lit. b DSGVO alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan DHL. Het doorgeven gebeurt alleen indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is het niet mogelijk om met DHL te onderhandelen over een toekomstige leveringsdatum of om de statusinformatie van de actuele levering te verkrijgen. De toestemming die werd gegeven aan de hierboven genoemde verantwoordelijken of transportdienstverlener DHL, kan te allen tijde worden herroepen.

DACHSER
Als de goederen worden geleverd door transportdienstverlener DACHSER (DACHSER Sp. z o.o., Sosnowiec 15 B, 95-010 Stryków, Poland), zullen wij uw e-mailadres, overeenkomstig art. 6 par. 1 lit. a DSGVO en voorafgaand aan de levering van de goederen verstrekken, met als doel de leveringsdatum of een kennisgeving van de levering aan GLS te bevestigen, op voorwaarde dat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Is dit niet het geval, geven wij met het oog op service en overeenkomstig art. 6 par. 1 lit. b DSGVO alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan DACHSER. Het doorgeven gebeurt alleen indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is het niet mogelijk om met DACHSER te onderhandelen over een toekomstige leveringsdatum of om de statusinformatie van de actuele levering te verkrijgen. De toestemming die werd gegeven aan de hierboven genoemde verantwoordelijken of transportdienstverlener DACHSER, kan te allen tijde worden herroepen.

Parcel Perform
Ce site Web fait appel aux services de Parcel Perform Pte. Ltd, 38 Dakota Crescent #16-09, Singapour 399938, Singapour (« Parcel Perform ») pour le suivi des colis. Le recourt à Parcel Perform permet aux clients de consulter le statut d'envoi de leur commande directement sur notre site, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une demande séparée auprès de l'entreprise de logistique concernée. De plus, Parcel Perform fait parvenir des mises à jour automatiques sur le statut de livraison aux clients, par voie électronique. Ces services ne sont fournis que sur la base d'un consentement explicite. Afin de permettre la prestation de services, le prénom, le nom de famille, l'adresse de facturation, l'adresse de livraison, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du client sont transmis à Parcel Perform conformément à l'art. 6 par. 1 lettre a du RGPD. Ces données ne sont pas transmises à des tiers. Le client peut révoquer son consentement à tout moment avec effet ultérieur. Pour ce faire, il doit contacter la personne responsable (par exemple par écrit, en s'adressant à [email protected]). En l'absence de consentement explicite de sa part, les données susmentionnées ne sont pas transmises à Parcel Perform et les services de cette dernière ne peuvent pas être utilisés. La politique de confidentialité de Parcel Perform peut être consultée à l'adresse suivante : https://www.parcelperform.com/privacy.

Shipping by Coureon
To ensure smooth and reliable processing of your shipment, this website uses the services of the shipping portal Coureon (Coureon Logistics GmbH, Wattstraße 11, 13355 Berlin). Coureon operates as a shipping broker and manages the order-specific allocation and commissioning of national shipping providers to guarantee nationwide order processing. For this purpose, we share data relevant to shipping (e.g., first and last name, billing and shipping address) with Coureon in accordance with art. 6 paragraph 1 point (b) of the GDPR. This data will only be shared if it is required for processing. You can view the details of Coureon's data protection policy on their website at https://www.coureon.com/de/datenschutz/.

7) Gebruik van video's

Gebruik van YouTube-video's

Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie voor het aanduiden en weergeven van video's van de aanbieder 'YouTube’, die onderdeel is van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google’).

In dit verband wordt de 'uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’ toegepast, waarbij de opslag van gebruikersinformatie volgens de aanbieder pas bij het afspelen van de video of video's in gang wordt gezet. Als de weergave van ingebedde YouTube-video's wordt gestart, dan schakelt de aanbieder 'YouTube’ cookies in om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens de informatie van 'YouTube’ dienen deze er onder andere toe videostatistieken op te stellen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en onrechtmatige activiteiten te voorkomen. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld wanneer u een video aanklikt. Als u wilt voorkomen dat uw profiel aan YouTube wordt gekoppeld, moet u zich afmelden alvorens de knop te activeren. Google slaat uw gegevens (ook al bent u niet aangemeld) op als gebruiksprofielen en analyseert deze. Een dergelijke analyse vindt met name plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van het gerechtvaardigd belang van Google bij het tonen van gepersonaliseerde reclame, bij marktonderzoek en/of bij een op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze gebruiksprofilering, waarbij u zich voor uitoefening van dit recht tot YouTube moet richten.

Los van de weergave van ingebedde video's wordt bij ieder bezoek aan deze website verbinding gemaakt met het Google-netwerk 'DoubleClick’, hetgeen zonder onze invloed kan leiden tot verdere gegevensverwerking.

Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming 'EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.

Nadere informatie over gegevensbescherming bij 'YouTube’ vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder onder: www.google.com/policies/privacy/

8) Onlinemarketing

Gebruik van conversietracking van Google AdWords

Deze website maakt gebruik van het online-reclameprogramma 'Google AdWords’ en in het kader van Google AdWords van conversietracking van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google’). Wij maken gebruik van het aanbod van Google AdWords om met behulp van reclamemiddelen (zogeheten Google AdWords) op externe websites onze aantrekkelijke aanbiedingen te promoten. Wij kunnen met betrekking tot de gegevens van advertentiecampagnes vaststellen hoe succesvol de afzonderlijke promotieactiviteiten zijn. Daarmee streven wij het belang na u reclame te tonen die interessant voor u is, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van reclamekosten te waarborgen.

Het cookie voor conversietracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google beheerde AdWords-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen normalerwijze na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Als de gebruiker een bezoek brengt aan bepaalde pagina's van deze website en het cookie nog niet is verlopen, dan kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar de betreffende pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google AdWords ontvangt een ander cookie. Op die manier kunnen cookies niet via de websites van klanten van AdWords worden gevolgd. De met het conversiecookie verzamelde informatie dient ertoe conversiestatistieken te generen voor klanten van AdWords die voor conversietracking hebben gekozen. De klanten komen op die manier het totale aantal gebruikers te weten dat op hun advertentie heeft geklikt en dat is doorverwezen naar een website die is uitgerust met een conversietrackingtag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u het gebruik ervan verhinderen door het cookie voor de conversietracking van Google via de instellingen van uw internetbrowser bij de gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet in de conversietrackingstatistieken opgenomen. Wij gebruiken Google AdWords op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gerichte reclame overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG.

Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming 'EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.

Op het volgende internetadres vindt u meer informatie over het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?gl=it&hl=nl. U kunt cookies voor reclamedoeleinden permanent deactiveren door uw browsersoftware zo in te stellen dat ze worden geweigerd of door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:
https://support.google.com/ads/answer/7395996
Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website mogelijk niet of alleen beperkt kunnen worden gebruikt wanneer u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

9) Webanalysediensten

- Google Universal Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogeheten cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgezonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie ‘_anonymizeIp()’, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het vóór verwerking te verkorten, zodat de rechtstreekse identificatie van personen niet mogelijk is. Door middel van de extensie wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar verkort. In deze uitzonderingsgevallen vindt deze verwerking plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op grond van ons gerechtvaardigd belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden.
Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over uw activiteiten op de website op te stellen en andere diensten in verband met het gebruik van deze website en het internet aan ons te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.
U kunt het opslaan van cookies met een desbetreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen, maar houd er wel rekening mee dat u dan mogelijk niet volledig over alle functies van deze website kunt beschikken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Als alternatief voor de browser-plug-in of in browsers op mobiele apparatuur kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie te plaatsen, waarmee registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst wordt voorkomen (dit opt-out-cookie functioneert alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics deactiveren
Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming ‘EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.
Deze website gebruikt Google Analytics verder voor een apparaatoverkoepelende analyse van bezoekersstromen. Een gebruikers-ID vormt hiervoor de basis. Op uw klantenaccount kunt u de apparaatoverkoepelende analyse van uw gebruik van de website deactiveren onder ‘Mijn gegevens’ -> ‘Persoonlijke gegevens’.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

- Zenloop
Wij werken met zenloop GmbH, Erich-Weinert-Straße 145, 10409 Berlin. zenloop is een business-to-business software even als een service platform, wat ons mogelijk maakt om feedback te verzamelen en te analyseren van klanten uit verschillende kanalen. Dit stelt ons in staat om ons aanbod af te stemmen en te verbeteren op de behoeften van onze klanten. zenloop verzamelt ook uw enquête-antwoorden. De wettelijke basis voor gegevensverwerking door zenloop is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst afgesloten met zenloop in overeenstemming met Art. 28 para. 3 DSGVO en we zijn ervan overtuigd dat zenloop passende technische en organisatorische maatregelen genomen heeft, zodat de verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de DSGVO en garandeert de bescherming van uw rechten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid op www.zenloop.com.

- Momentive Europe UC (Survey Monkey)

Deze website werkt samen met Momentive Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Ierland en maakt gebruik van hun platform Survey Monkey. Survey Monkey is een zogenaamd Software as a Service-platform waarmee we tevredenheidsonderzoeken kunnen doen over onze producten en diensten door e-mails naar klanten te sturen. De verspreiding van deze gebruikersonderzoeken volgt alleen indien hiervoor een uitdrukkelijke toestemming is (volgens art. 6 lid 1 lit. a AVG).

Voor de statistische analyse van deze gebruikersonderzoeken gebruikt Momentive contactinformatie (e-mailadres en naam) evenals gedrags-, machine- en browsergegevens, indien hiervoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven (overeenkomstig artikel 6 lid 1 lit een AVG). Deze toestemming kan te allen tijde met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

Als er persoonlijke gegevens zijn opgenomen, worden deze altijd vertrouwelijk behandeld (volgens art. 6 lid 1 lit. a AVG) en alleen voor zover nodig in de statistische verwerking van klanttevredenheid met het oog op het optimaliseren van onze website.

Met Momentive zijn wij een overeenkomst aangegaan die ons verplicht om alle persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet door te geven aan derden.

Zie https://www.surveymonkey.de/mp/legal/privacy/ voor meer informatie over het beleid van Momentive (Survey Monkeys) met betrekking tot persoonsgegevens.

10) Retargeting/remarketing/aanbevelingsreclame

Bing Ads (Microsoft Corporation)
Deze website maakt gebruik van de conversietracking-technologie 'Bing Ads’ van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Hierbij wordt door Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer geplaatst, indien u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website bent beland. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen na 180 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker een bezoek brengt aan bepaalde pagina's van deze website en het cookie nog niet is verlopen, dan kunnen Microsoft en wij vaststellen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina (conversiepagina) is doorgestuurd. Voor zover daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op grond van ons gerechtvaardigd belang bij doeltreffende marketing.
De met het conversiecookie verzamelde informatie dient ertoe conversiestatistieken op te stellen, d.w.z. vast te stellen hoeveel gebruikers na het aanklikken van een advertentie op een conversiepagina terechtkomen. Hierdoor komen wij het totale aantal gebruikers te weten dat op onze advertentie heeft geklikt en dat is doorverwezen naar een website die is uitgerust met een conversietrackingtag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Microsoft Corporation, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming 'EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.
Indien u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u het gebruik ervan gemakkelijk verhinderen door het cookie voor de conversietracking van Bing Ads via de instellingen van uw internetbrowser bij de gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet in de conversietrackingstatistieken opgenomen. Ook kunt u met behulp van de deactiveringspagina voor consumenten uit de EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ controleren of er reclamecookies van Microsoft in uw browser worden geplaatst en deze deactiveren.
Op het volgende internetadres vindt u meer informatie over het privacybeleid van Microsoft Bing Ads: https://privacy.microsoft.com/nl-NL

Google AdWords Remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google AdWords Remarketing om voor deze website te adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google’). Daartoe plaatst Google een cookie in de browser van uw apparatuur, waardoor automatisch via een gepseudonimiseerde cookie-ID en op grond van de door u bezochte websites op interesses gebaseerde reclame mogelijk wordt gemaakt. De verwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de optimale marketing van onze website overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG.
Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats indien u Google toestemming hebt verleend om uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie uit uw Google-account te gebruiken voor het personaliseren van advertenties die u op het internet bekijkt. Bent u in dit geval tijdens het bezoek aan onze website bij Google aangemeld, dan gebruikt Google uw gegevens in combinatie met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor apparaatoverkoepelende remarketing op te stellen en te definiëren. Daartoe worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk aan Google Analytics-gegevens gekoppeld om doelgroepen te creëren.
U kunt cookies voor reclamedoeleinden permanent deactiveren door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Ook kunt u bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info informatie vinden over het plaatsen van cookies en daar instellingen voor verrichten. En tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk kunt beslissen of u cookies accepteert of ze in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt weigeren. Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website alleen beperkt kunnen worden gebruikt wanneer het plaatsen van cookies wordt geweigerd.
Google LLC, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming 'EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert.
Nadere informatie en het privacybeleid voor wat betreft reclame en Google kunt u hier bekijken:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/

11) Rechten van de betrokkene

11.1 In de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u als betrokkene, ten opzichte van de voor de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijke, uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten), waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht van inzage overeenkomstig artikel 15, AVG;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16, AVG;
 • Recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17, AVG;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18, AVG;
 • Recht op kennisgeving overeenkomstig artikel 19, AVG;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, AVG;
 • Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77, AVG.

11.2 RECHT VAN BEZWAAR

WANNEER WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN ONS HOGERE GERECHTVAARDIGD BELANG VERWERKEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM, VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS MET GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST.
MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. HET BLIJFT ONS ECHTER VOORBEHOUDEN DOOR TE GAAN MET DE VERWERKING VAN GEGEVENS, WANNEER WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN DE BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN VAN DE BETROKKENE OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING.

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING DOOR ONS WORDEN VERWERKT, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING. U KUNT UW RECHT VAN BEZWAAR ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN UITOEFENEN.

MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DEZE DOELEINDEN.

12) Gebruik van uw gegevens voor direct marketing

12.1 Abonneer u op onze e-mail nieuwsbrief

Wanneer u zich voor onze e-mailnieuwsbrief aanmeldt, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Voor ontvangst van de nieuwsbrief moet alleen uw e-mailadres (verplicht) worden opgegeven. Het verstrekken van eventuele aanvullende gegevens geschiedt op vrijwillige basis en dient ertoe u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogeheten ’double-opt-in’-procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief toesturen nadat u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend voor de verzending van nieuwsbrieven. Hierop sturen wij u een e-mail waarin u verzocht wordt te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen door op de desbetreffende link te klikken.

Middels het activeren van de bevestigingslink geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij het door uw internetprovider (ISP) geregistreerde IP-adres en de datum en het tijdstip van de aanmelding op om eventueel misbruik van uw e-mailadres naderhand te kunnen vaststellen. De gegevens die wij bij aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor het verspreiden van reclamemededelingen via de nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door hierover een bericht te sturen naar de bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijke. Na de annulering wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit ons bestand van nieuwsbriefontvangers, indien u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of het aan ons is voorbehouden om de gegevens te blijven gebruiken op een wijze die juridisch is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

12.2 Verzenden van de e-mail nieuwsbrief naar bestaande klanten

Hebt u ons uw e-mailadres bij de aankoop van producten ter beschikking gesteld, dan behouden wij ons het recht voor u regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke producten als die reeds werden gekocht, uit ons assortiment per e-mail toe te sturen. Hiervoor hoeven wij u overeenkomstig § 7, lid 3, UWG (= het Duitse 'Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb' (Wet oneerlijke handelspraktijken)) niet apart om toestemming te vragen. De gegevensverwerking vindt wat dit betreft uitsluitend plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde direct marketing overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Hebt u aanvankelijk bezwaar gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doeleinde, dan sturen wij u geen e-mails. U hebt het recht om door middel van een mededeling aan de in het begin vermelde verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde voor de toekomst bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoeleinde. Hiervoor worden u alleen transmissiekosten volgens de basistarieven van uw internetprovider in rekening gebracht. Na de ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk gestaakt.

13) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van bewaring van persoonsgegevens wordt vastgesteld aan de hand van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bv. fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen). Na het verstrijken van de termijn worden de in aanmerking te nemen gegevens stelselmatig verwijderd, indien ze niet meer nodig zijn voor uitvoering of voorbereiding van een overeenkomst en wij geen gerechtvaardigd belang bij verlengde bewaring hebben.


DOCID: ##ITK-69b7c015e0fbfb1bdc27fa1d582fc790#