Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

In aanvulling op uw wettelijke rechten met betrekking tot gebreken, biedt expondo u 3 jaar garantie op producten van de volgende merken: bredeco, Fromm & Starck, Goldbrunn, Gymrex, hillvert, incubato, MSW, physa, Royal Catering, Singercon, Stamony, Stamos Soldering, Stamos Welding Group, Stamos Germany, Steinberg Systems, ulsonix, Uniprodo en welbach. De garantieperiode gaat in vanaf de factuurdatum en deze geldt in heel Europa.

Als binnen deze periode gebreken aan het materiaal of fabricagefouten bij de aangekochte artikelen worden vastgesteld, bieden wij u naar eigen goeddunken en in het kader van de garantie een de volgende diensten aan:

  • gratis levering van een geschikt vervangingsonderdeel of
  • gratis reparatie van het artikel of
  • gratis ruilen van artikelen tegen een gelijkwaardig product (inclusief een daaropvolgend model als het oorspronkelijke product niet meer verkrijgbaar is).

Claims of schadevergoeding door gevolgschade kunnen wij helaas niet honoreren.

 

Voor vragen neemt u contact met ons op:

expondo GmbH
Köpenicker Str. 54
10179 Berlin
Duitsland / Germany

E-mail: [email protected]
Tel.: 020 3690 780

De artikelen kunnen worden teruggestuurd naar:


De garantie is van toepassing op alle onderdelen die tot de behuizing van de
apparaten behoren. Het dekt niet alleen de behuizing van het buitenste
gedeelte, maar ook de aansluitbare gedeelten. Ook de meegeleverde accessoires vallen hieronder.

Garantieclaims zijn uitgesloten bij versleten onderdelen, evenals ongepaste behandeling van het product, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, ongeautoriseerd reparatiewerk en milieu-invloeden.

Als u aanspraak wilt maken op garantie, dient u ons - na voorafgaand contact - de mogelijkheid te bieden om het garantiegeval te kunnen controleren door ons de producten toe te sturen.


Let op:
De verzendkosten naar expondo GmbH, alsook het transportrisico zijn voor rekening van de klant.

De kosten voor het terugzenden naar het opgegeven afleveradres door expondo GmbH zijn voor onze rekening.

 

De bovenstaande voorwaarden zijn niet van toepassing op producten van de derde merken APS, Aquaphor, Borotto, CAMBRO, Hamilton Beach®, HEITRONIC, Liss, Merida, Monolith, Pro Bauteam, Qbrick System, TECTOR, TEM, Tungsram. De garantie is afhankelijk van de fabrikant.

 

Opmerking:

Uw wettelijke rechten uit hoofde van de met ons gesloten koopovereenkomst, worden door deze garantie-service op geen enkele wijze beperkt. In het bijzonder de bestaande wettelijke aansprakelijkheidsrechten ten opzichte van ons, worden door deze garantie-service niet beïnvloed. Als het aangekochte product gebreken vertoont, kunt u zich in ieder geval beroepen op de wettelijke aansprakelijkheid, ongeacht of een geval van garantie voorligt of gebruik wordt gemaakt van de garantie. Deze wettelijke garantie houdt in dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

(geldig vanaf besteldatum 24.07.2017)