Annuleren

Uw recht om te annuleren…

Waarom zou u het doen?

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt na 30 dagen vanaf de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht te gebruiken, moet u ons informeren (expondo GmbH, Köpenicker Str. 54, 10179 Berlin, Deutschland, Tel.: +44 20 376 988 02, E-Mail: [email protected]) over uw beslissing om dit contract te annuleren door een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail). U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van een annulering

Als u dit contract herroept, vergoeden wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de extra kosten die ontstaan ​​als u een ander type levering kiest dan de goedkoopste manier van standaardlevering die door ons wordt aangeboden) zonder onnodige vertraging en niet later dan veertien dagen na de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te annuleren. We kunnen een aftrek doen op de vergoeding voor waardeverlies van geleverde goederen, als het verlies het gevolg is van onnodige behandeling door u. We zullen de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. In ieder geval zijn er voor u geen kosten verbonden aan de vergoeding. We mogen wachten met terugbetaling totdat we de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U stuurt de goederen terug of overhandigt ze aan ons zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons uw herroeping van dit contract meedeelt. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wij dragen de kosten van het retourneren van de goederen als u contact met ons opneemt via ons contactformulier voordat u de goederen retourneert en de organisatie van de retour met ons afstemt of de retournering regelt via ons Retourportaal. Als u de retourzending zelf regelt zonder dit vooraf met ons af te stemmen, vergoeden wij u de directe kosten van het terugzenden van de goederen tot een maximum bedrag van GBP 22/ EUR 25 als u ons een kwitantie stuurt voor de door u gemaakte kosten door de door u ingeschakelde vervoerder via ons contactformulier binnen veertien dagen na de datum van verzending. Voor de terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. Anders draagt ​​u de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

 

Algemene informatie

1) Voorkom beschadiging en vervuiling van de goederen. Retourneer de goederen, indien mogelijk, in de originele verpakking met alle accessoires en alle verpakkingscomponenten. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Indien u niet meer in het bezit bent van de originele verpakking, gebruik dan een geschikte verpakking die voldoende bescherming biedt tegen eventuele transportschade.

2) Stuur de goederen zonder verpakking a.u.b. niet retour.

3) Houd er rekening mee dat de bovenstaande algemene informatie in sectie 1 en 2 geen voorwaarde is voor het effectief uitoefenen van uw herroepingsrecht.